Nu finns min bok ute – Minecraft som pedagogiskt verktyg

Nu finns min bok ”Minecraft som pedagogiskt verktyg” att köpa hos Natur & Kultur. Läromedlet är till för alla årskurser och för pedagoger som både är nybörjare och veteraner när det kommer till att använda Minecraft i klassrummet. Ni hittar boken här: https://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-4-6/Lararlitteratur-Gr-Lm/Minecraft-som-pedagogiskt-verktyg/ Om man vill köpa boken som privatperson kan man beställa den här: http://www.adlibris.com/se/bok/minecraft-som-pedagogiskt-verktyg-9789127446823 … Läs mer

Fästning – Från studiebesök till Minecraftbyggande

Fästning – Från studiebesök till Minecraftbyggande Under elevens val i slutet av vårterminen fick eleverna besöka Nya Älvsborgs fästning som ligger på en ö i inloppet till Göteborg. Fästningen är både ett gammalt fängelse och befästning för att hålla gamla fiender som danskarna borta. Efter besöket fick eleverna sitta en halv dag och tillsammans bygga … Läs mer

Elever påverkar deras stadsdels utveckling genom Minecraft

Jag fick en förfrågan om jag ville hålla i ett projekt från stadsbyggnadskontoret där elever skulle få tycka till om och beskriva hur de skulle vilja att deras stadsdel Frölunda ska se ut i framtiden. Det handlade om allting från bostäder, kollektivtrafik till fritidsaktiviteter och nöjen. Under elevens val fick eleverna välja om de ville … Läs mer

Vi bygger en svensk 1600-tals stad i Minecraft

En klass i årskurs 6 på Frölundaskolan bygger en svensk 1600-tals stad. Klassen är indelad i de fyra olika stånden och rollspelar som Adel, Präster, Borgare och Bönder. De får sedan bygga de byggnader som deras samhällsgrupp är kopplade till och skriva logg-/dagböcker om deras liv i staden och på landsbygden. Vi bygger under två lektioner … Läs mer

Framtidens Stad – Minecraft tema-arbete

FRAMTIDENS STAD Förra terminen samarbetade jag med skolans NO-lärare för att skapa ett tema-arbete för en utav niorna på skolan i Minecraft. Jag skapade en Minecraftedu-server som eleverna kunde koppla upp sig på mellan 7.00-0.00 och bygga på. Eleverna blev uppdelade i fyra grupper och varje grupp hade i uppgift att bygga sin egen stad i samma värld … Läs mer

Virtuell formativ bedömning

Formativ bedömning är en del av dagens undervisning och ska helst genomsyra allt vi pedagoger lär ut. Det innebär att man hjälper eleven att förstå sin process i förhållande till målen i styrdokumenten. Pedagoger ska medvetandegöra elever om vart de är i förhållande till målen och ska genom hela den pedagogiska processen konstruktivt ge dem verktyg för … Läs mer

Spelläraren frontar tidningen Origo innehållande artikel om projektet Minecraftklasser

Spelläraren pryder framsidan av tidningen Origos första nummer 2015. Tidningen innehåller ett reportage om projektet Minecraftklasser där både elever och lärare blivit intervjuade. Fokus ligger på hur vi når förmågorna genom att använda Minecraft i undervisningen. En länk till den digitala versionen av artikeln finner ni nedan: http://www.lararnasnyheter.se/origo/2015/01/19/felix-femmor-hackar-fram-losningarna

Barnens kreativitet som kontext för ett sociokulturellt lärande

Bläckfisken Roger I projektet Minecraftklasser har eleverna precis haft sina första redovisningar. Eleverna har visat husen de byggt och hur de räknat ut omkrets och area på huset och de olika rummen i huset. De har visat hur de tänkte när de byggde ”bråkrummet” med olika färger på rummets fyra väggar. Vad jag hade räknat med, … Läs mer

Lärande situationer och företeelser i projektet Minecraftklasser

Efter två lektionstillfällen där eleverna använt Minecraft som pedagogiskt verktyg i projektet Minecraftklasser tänkte jag skriva ner några situationer som jag anser utmärker lärandet och det positiva förhållningssättet eleverna har till Minecraft i pedagogiken. Eleverna har fått en matematikuppgift som de ska arbeta med två och två. De har en dator per par och de … Läs mer

Första lektionen – Minecraftklasser

Idag genomförde vi första lektionen i en utav klasserna. Lektionen var en enkel genomgång av bråk i matematiken. Fokuset under lektionen var inte att eleverna skulle använda Minecraft utan att läraren skulle använda Minecraft som ett verktyg i sin genomgång vid tavlan. Det är ett effektivt sätt för eleverna att få en förståelse för att … Läs mer