Projektet Minecraftklassers 4 Milstolpar

Projektet Minecraftklasser har fyra milstolpar som jag och lärarna strävar efter att nå fram till. Milstolparna är olika former av lektionstyper där Minecraft används som pedagogiskt verktyg. Jag kommer i detta inlägg beskriva och förklara de fyra olika milstolparna. Alla milstolpar ska … Fortsätt läsa Projektet Minecraftklassers 4 Milstolpar

Spelläraren i tidskriften Skolvärlden

I nummer 7 (2014) av Skolvärlden skriver journalisten Paul Frigyes om för- och nackdelar om spelifierat lärande. I artikeln intervjuas bland annat Felix Gyllenstig Serrao (Spelläraren), Gunilla Svingby och Jonas Linderoth. Ni kan läsa webversionen av artikeln här: http://skolvarlden.se/artiklar/spelifierat-larande Fortsätt läsa Spelläraren i tidskriften Skolvärlden

Pedagogisk modell för spel i pedagogiken

 För att visualisera och konkretisera hur jag använder spel i pedagogiken har jag skapat denna modell. Modellen är inspirerad av forskning i pedagogik, IKT och skolutveckling.  Modellen består av tre områden: ”Pedagogik”, ”Mål och Styrdokument” och ”IT-verktyg och Teknologi”. De tre områden … Fortsätt läsa Pedagogisk modell för spel i pedagogiken

Spelläraren startar nytt projekt: Minecraftklasser

Jag kommer att genomföra ett projekt som jag kallar för ”Mincecraft-klasser”. Projektet startar nu i slutet av vårterminen där två klasser i fyran som kommer att bli femmor står i fokus. Förhoppningarna är att projektet ska kunna appliceras på flera åldrar och … Fortsätt läsa Spelläraren startar nytt projekt: Minecraftklasser