Virtuell formativ bedömning

VFB

Formativ bedömning är en del av dagens undervisning och ska helst genomsyra allt vi pedagoger lär ut. Det innebär att man hjälper eleven att förstå sin process i förhållande till målen i styrdokumenten. Pedagoger ska medvetandegöra elever om vart de är i förhållande till målen och ska genom hela den pedagogiska processen konstruktivt ge dem verktyg för att nå målen utifrån elevens förförståelse och kunskapsbas. Med enklare ord, läraren ska hjälpa eleven förstå hur den ska nå målen under hela lektionsserien och kunskapsprocessen och inte bara till exempel visa vilka mål man strävar mot i början av första lektionen för att sedan glömmas av.

Minecraft en virtuell värld

När jag använder Minecrafts servermöjligheter så kan jag öppna en värld som alla elever i en klass kan hoppa in i. Det gör att jag har alla elever samlade på en och samma plats, som ett klassrum. Skillnaden är att Minecraft är för många en väldigt positiv värld jämfört med klassrummet. Det gör att eleverna är väldigt mer öppna för en dialog om deras process och pedagogens ”krav” upplevs inte lika hårda som de skulle göra i verklighetens klassrum. Det innebär att dialogen jag har med eleverna i den virtuella världen skapar bättre förutsättningar för att arbeta formativt.

Chatt – ett nytt formativt verktyg

I Minecrafts virtuella värld finns det en så kallad ”Chat”. Chatten är ett sätt att skapa en dialog med de som är inne på servern. Det innebär att det man skriver ses av alla eller specifika personer som är inne på servern (världen). Det gör att jag som pedagog kan skapa en dialog när som helst med mina elever, så länge de är inne på servern och arbetar. Eftersom Minecraft oftast upplevs som ett väldigt positivt verktyg brukar eleverna vara inne även på kvällarna vilket innebär att jag kan ha en dialog med dem även utanför skolans ramar. Jag kan även se deras arbete eftersom de bygger i Minecraftvärlden som jag som pedagog har tillgång till. Det innebär att jag kan lämna tankar och konstruktiv kritik i världen genom meddelanden även om eleverna inte är inne. Det betyder att jag har ständig tillgång till elevens process och hur den arbetar och kan påverka den så att de arbetar mot målen. Minecraft och dess virtuella världar främjar helt enkelt ett formativt lärande och bedömning.

Andra digitala ”världar”

Virtuella eller digitala världar behöver inte bara vara i spel utan kan vara communities där elever och lärare kan mötas och kommunicera på nätet. I Göteborgs kommun har vi till exempel en tjänst som kallas Hjärntorget som alla elever och pedagoger är kopplade till. Hjärntorget har chat och meddelande-funktioner. Det gör att när eleverna till exempel har läxa eller hemtenta lätt kan skriva ner frågor och tankar till mig på hjärntorget så att jag kan besvara dem och leda dem så att de kan nå målen i uppgiften. Det skapar förutsättningar för eleven att uttrycka sina tankar och frågor just där och då istället för att behöva vänta till nästa lektion. Eleven kan få bättre kontroll över sin kunskapsprocess och funderingar eftersom eleven annars lätt glömmer vad den hade för frågor om det går för lång tid.

Faktorer som främjar virtuell formativ bedömning

De viktigaste faktorerna med virtuella världar som gör att de främjar formativ bedömning är att eleverna ständigt har tillgång till dem när de behöver hjälp så att vi pedagoger kan se eleverna och hjälpa dem i deras process. Pedagoger kan i den virtuella världen se var eleverna är i processen utan att eleverna behöver be om hjälp. Det betyder att vi kan vägleda dem när vi ser att de behöver hjälp eller guidning eftersom vi ständigt har tillgång till deras arbetsprocess virtuellt. Det skapar goda förutsättningar för oss pedagoger att arbeta formativt även virtuellt.

En reaktion på ”Virtuell formativ bedömning

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s