Spel gör det skolan har svårt att lyckas med – Spellärarens artikel i Horisonten.io

Jag har skrivit en artikel om hur spel gör det skolan har svårt att lyckas med i magasinet Horisonten.io. Ni finner artikeln genom att trycka på länken nedan: http://horisonten.io/2017/04/spel-gor-det-skolan-har-svart-att-lyckas-med/

SvD-artikel om mitt arbete med spel som pedagogiskt verktyg

SvD skriver en artikelserie om lärares arbete ute i landet. De besökte en utav mina klasser och intervjuade mig om mitt arbete med spel som pedagogiskt verktyg. För att läsa artikeln tryck på länken nedan: http://www.svd.se/spellararen-anvander-minecraft-i-undervisningen/om/skolresan-lararna

Ett spel som visar på hur det är att arbeta på en tidning i en diktatur

Arbetar du med demokrati, diktatur och media i skolan? Då är The Republia Times något för dig och dina elever. Spelet går ut på att du arbetar som tidningsredaktör i en diktatur och du har fått tre dagar på dig att få opinionen att svänga till landets fördel. Om du inte lyckas står din familjs … Läs mer

Virtuell formativ bedömning

Formativ bedömning är en del av dagens undervisning och ska helst genomsyra allt vi pedagoger lär ut. Det innebär att man hjälper eleven att förstå sin process i förhållande till målen i styrdokumenten. Pedagoger ska medvetandegöra elever om vart de är i förhållande till målen och ska genom hela den pedagogiska processen konstruktivt ge dem verktyg för … Läs mer

Forskning visar på att datorspel ger ett större ordförråd i engelska

En studie från Karlstad och Göteborgs universitet visar på att man verkligen lär sig engelska när man spelar dataspel. Många kan tycka att det är självklart att man lär sig engelska när man spelar, men det är ändå viktigt att få fram vetenskaplig forskning som fastställer att det verkligen är så. Forskningen visar på att … Läs mer

College startar utbildning för proffsdataspelare

Ett college i Chicago kommer att starta en inriktning för studenter som spelar det väldigt populära e-sportsspelet League of Legends. Tanken är att eleverna ska ges samma förutsättningar som idrottare som utövar sporter som till exempel amerikansk fotboll eller basket i college. Det innebär att de som läser inriktningen får spela/träna på skoltid, de tillhör … Läs mer

Minecraft – Valstugor och Marknad

Nedan följer två pedagogiska upplägg utifrån likadana byggen i Minecraft, men för två olika åldersgrupper. Det första är inriktat mot grundskolan och gymnasiet medan det andra är inriktat mot förskolan och de tidigare åldrarna i grundskolan. Som vanligt är uppläggen ramar vilket betyder att det alltid är bra att anpassa dem till något som fungerar i just din klass utifrån klassens förutsättningar. Grundskolan 2014 är … Läs mer

Spelläraren i TV4 Nyheterna

TV4 Nyheterna ville göra ett nyhetsinslag om hur jag arbetar med spel i pedagogiken. De var med mig under en Minecraft-lektion i matematik och historia och gjorde även en intervju om min syn på spel och pedagogik. Tryck på länken nedan för att se inslaget. Inslaget börjar ungefär 17:30 minuter in i klippet. http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2591713

Artikel om GTA V i Eskilstuna-kuriren med intervju med SpelLäraren

För den som är mer intresserad om fenomenet GTA V, barn och våldsspel kan ni läsa artikeln om spelet i tidsskriften Eskilstuna-kuriren med bland annat en intervju med mig. Dock måste man vara prenumerant för att kunna läsa artikeln och jag kan tyvärr inte av rättighetsskäl lägga upp artikeln på bloggen. http://ekuriren.se/nyheter/sok?q=spell%C3%A4raren&sorting=publishdate%3ADESCENDING

Den Entreprenöriella Läraren

Vi lärare är ofta väldigt fokuserade på vad vi kräver och förväntar oss av eleverna och vad vi önskar att de ska prestera. Vad vi dock kan glömma av är att vi borde ha lika höga krav på oss själva att vilja utvecklas och lära oss av våra elever. Det senaste modeordet inom pedagogiken är … Läs mer