Projekt Minecraftklasser (Inlägg 1)

Projekt minecraftklasserMinecraft-projektet är igång och tanken med projektet är att skapa nya unika förutsättningar för lärande och möta eleverna i något som tillhör deras sociokulturella kontext. Men hur skapar man en virtuell värld tillsammans med elever så de når mål, förmågor och skapar förutsättningar för ett entreprenöriellt lärande? Det är frågan som genomsyrar hela projektet och jag tror att svaret kommer att löpa som en röd tråd genom inläggen jag skriver om projektet. Som ett första inlägg tänkte jag gå igenom några förutsättningar  för att projektet ska bli lyckat.

Min medverkan i klasserna

För att skapa bra förutsättningar behöver jag vara med och delta under ”vanliga” lektioner i klassrummet. Vad som händer då är att jag ser klasserna och hur de fungerar vilket gör att jag kan anpassa projektet och hur vi använder oss av verktyget Minecraft så att det passar klassen. Alla klasser är olika och har olika behov och stöd. Genom min närvaro kan jag även få information om klassen utan att läraren behöver berätta för mig om den. Det gör att tiden med lärarna kan bli mycket effektivare eftersom vi kan fokusera mer på Minecraft än händelser i klassen. Jag är med en lektion i veckan i varje klass. Det räcker för att få en förståelse kring hur klassen fungerar. Jag kan även hjälpa pedagogerna specialpedagogiskt genom att ge dem andra verktyg än bara Minecraft för att eleverna ska trivas och prestera i klassrummet. Min närvaro kommer även vara till stor hjälp och trygghet den dagen lärarna tar fram Minecraft för första gången om till exempel något inte fungerar eller blir fel. Jag kan även handleda lärarna efter en Minecraft-lektion och diskutera vad som varit ge konstruktiv feedback.

Ha föräldrarna med på tåget

Jag kommer även delta på ett föräldramöte där jag berättar för föräldrarna om projektet och hur vi tänker använda oss av Minecraft som ett pedagogiskt verktyg. Har vi inte föräldrarna med oss blir det svårt. Visar man för föräldrarna att projektet är kopplat till mål, förmågor och entreprenöriellt lärande kan de bli en väldig tillgång och positiv kraft som även lyfter eleverna och klassen. Jag vill att föräldrarna ska vara medvetna om vad deras barn gör i skolan så att det inte blir några frågetecken eller tvivel från föräldrarnas sida om att det vi arbetar med är pedagogiskt och handlar om kunskapsintagning utifrån skolans ämnen.

Lärarna behöver lära sig och vara trygga med verktyget

För att Minecraft ska vara ett givande och tryggt för pedagogerna så behöver de tid att lära sig spelet. Därför har vi inte sagt något till klasserna om att vi ska använda Minecraft utan bara satsat på att lärarna ska förstå sig på Minecraft. För i slutändan så är det lärarna som ska använda verktyget. Om jag tar för stor roll vad gäller hur vi använder Minecraft i klassrummet blir projektet inte hållbart eftersom det förmodligen kommer att försvinna när jag lämnat skolan. För att främja att lärarna verkligen lär sig verktyget så är första milstolpen i projektet att läraren själv går igenom ett moment i Minecraft inför klassen utan att själva klassen använder Minecraft. Det innebär att läraren visar för klassen att Minecraft inte bara är elevernas verktyg utan även pedagogens. Tänk er elevernas reaktion när deras lärare har en genomgång i en Minecraftvärld på tavlan.

Fortsättning följer…

2 reaktioner på ”Projekt Minecraftklasser (Inlägg 1)

  1. Hej Steve!

   Här har du all information och inlägg om hur det har gått med projektet och vad det lett till:

   https://spellararen.wordpress.com/category/projekt-minecraftklasser/

   Jag har dock bytt anställning och fortsätter därför på en annan skola med samma tankar, men allt är fortfarande i uppstarts-stadiet så jag återkommer med fler inlägg när vi har kommit igång.

   Om du har några mer specifika undringar eller frågor så är det bara att fråga på.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s