Spelläraren startar nytt projekt: Minecraftklasser

Projekt minecraftklasser

Jag kommer att genomföra ett projekt som jag kallar för ”Mincecraft-klasser”. Projektet startar nu i slutet av vårterminen där två klasser i fyran som kommer att bli femmor står i fokus. Förhoppningarna är att projektet ska kunna appliceras på flera åldrar och klasser längre fram. I projektet kommer jag att handleda lärare i att använda Minecraft som ett pedagogiskt verktyg. Jag kommer att skriva om projektet på bloggen och kommer att uppdatera med tankar, resonemang och detaljer kring projektets utformning allt eftersom.

Nedan följer fem punkter med övergripande tankar kring projektet och dess utformning.

1. Lärarna behöver inte kunna spela Minecraft. Tanken är att vi börjar från ”scratch” och att jag hjälper dem att bli trygga med Minecraft som pedagogiskt verktyg. Det enda jag begär är att lärarna har ett öppet sinne och nyfikenhet för pedagogisk utveckling och att de inte är rädda för tekniska nymodigheter. Min tanke är att vi använder våren för att lärarna ska bli trygga med Minecraft som pedagogiskt hjälpmedel för att sedan implementera det i klassundervisningen till hösten. Då är även tanken att jag kommer att finnas till hands de första gångerna i klassrummet så att lärarna känner sig trygga.

 

2. Tanken med projektet är att det ska vara ämnesöverskridande och inte bara kopplat till ett ämne. Det är därför ”mellanstadiet” passar väldigt bra som pilot då klasslärarna (och arbetslaget) arbetar väldigt nära sina elever och ofta i flera ämnen. Tanken är att Minecraft ska fungera som ett pedagogiskt verktyg som skapar sammanhang och bildar broar mellan ämnena så att eleverna ser helheter istället för att ämnena är isolerade. Jag ser dock inte ”mellanstadiet” som det enda ”stadiet” som man kan använda Minecraft i utan jag tänker mig att projektet kan sprida sig både upp och ner i åldrarna i framtiden.

 

3. Projektet olika delar ska vara tydligt och klart kopplat till mål i styrdokumenten. Det kommer även ha kopplingar till likabehandlingsplanen på skolan där Minecraft kan vara ett medel för att stärka klassens och elevernas självkänsla och trygghet då tanken är att man kommer att interagera i den digitala världen. Under slutet av våren så tänker jag att jag och pedagogerna ”brainstormar” kring vilka mål man vill nå under hösten och hur vi kan använda Minecraft för att nå dem. Det ska vara genom lektioner som jag färdigutvecklat, men även genom pedagogernas egna idéer. Det gör att vi skapar verktyg till lärarna så att projektet kan stå på egna ben längre fram när jag  går vidare till andra klasser.

 

4. Minecraft som pedagogiskt verktyg kommer att komplettera den ordinarie undervisningen och det är inte meningen att Minecraft ska ta över hela undervisningen på något sätt. Minecraft ska vara en morot och ett verktyg som starkare visualiserar lärandet och därmed främjar kunskapsintagandet. Det skapar även en glädje hos eleverna då vi använder oss av många elevers förförståelse och intresse för att främja lärandet.

 

5. Föräldrar ska givetvis informeras. Har vi inte föräldrarna med oss så blir det inget projekt. För att förankra projektet hos föräldrarna kommer jag under ett föräldramöte där lärarna, rektorer och specialpedagoger närvarar informera om hur vi tänker oss att projektet ska hjälpa deras barn att nå målen och hur vi genom Minecraft kan skapa ett gott klass- och kunskapsklimat som främjar lusten att lära.

Fortsättning följer…

 

5 reaktioner på ”Spelläraren startar nytt projekt: Minecraftklasser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s