En introduktion till tema-arbetet ”Byn” i Minecraft

Hur skapar man ett meningsfullt skolprojekt genom att använda sig av spelet Minecraft som pedagogiskt verktyg?

Minecraft-BYN

Byn

Min tanke med tema-arbetet är att en hel klass ska ha tillgång till en och samma plats i en Minecraftvärld. Det betyder att man startar en ”server” där alla elever kan koppla upp sig på med sin Minecraft-avatar (minecraftgubben man är i spelet) och även läraren har en avatar i spelet så att man även som lärare är ”fysiskt” närvarande i ”byn”. Byn ska utvecklas utifrån det man arbetar med i skolan. Byn behöver inte vara statisk och bara innefatta ett ämne, utan det kan vara övergripande och innefatta flera ämnen och expandera och utvecklas över tid. Du som lärare bestämmer själv hur styrt projektet ska vara och det kan vara något som du själv bestämmer efter hand eftersom det kanske är svårt att veta hur eleverna kommer att anta sina uppgifter. Byn blir en plats där man kan konkretisera de kunskaper som man tagit del av.

En by i MinecraftJag skulle börja projektet i så kallat ”creative mode” så att man har oändligt med resurser, så slipper 30 elever hämta block från världen vilket skulle förändra terrängen rejält och ta en massa tid. Alternativet är att man vill göra en pedagogiskpoäng utifrån ämnet geografi genom att visa på hur vi människor utnyttjar resurser och förändrar landskapet utifrån våra egna behov.

Sätt upp ramar

Det kan vara bra att sätta upp regler för eleverna för vad man får och inte får göra i världen. Byn är en plats där alla ska trivas och alla ska följa de regler man satt upp. Exempel kan vara att man inte får gräva på andras tomter i byn (tomter är något jag förklarar senare). En annan regel kan även vara att man inte får ”slå” varandra i byn. Det kan vara bra att ha uppföljning av regler allt eftersom projektet utvecklas. Det kan alltid dyka upp svårigheter eller problem som man inte räknat med.

Alla får sin egen tomt (exempel, matematik)

I början av projektet är det viktigt att dela upp marken så att alla får sin plätt att bygga på. Det är viktigt att man bygger hyfsat nära varandra så att man skapar känslan av ett litet samhälle. För att dela upp marken kan man använda sig av matematik och area. Man ber eleverna välja  ut (eller tilldelar) en plätt som är X*X meter så att de får öva sina areakunskaper. När de räknat ut sin plätt får de bygga ett hus på platsen. För att öva sig på volym och area är det bra om de gör ett helt fyrkantigt hus som ett stort ihåligt ”block”. Det gör det enklare att räkna ut volymen på huset, omkretsen runt huset och arean på väggarna. Det blir helt enkelt en matematiklektion i byn. Eleverna bygger sina egna hus som de sedan räknar ut arean, volym och omkrets på. Det gör det tydligare för eleverna var och när de kan använda sina geometriska kunskaper. Nu har man skapat grunden till byn och utifrån denna by kan konkretisera den kunskap man tagit del av i olika ämnen. Som till exempel Religion, historia, Samhällskunskap eller andra ämnen som svenska om man till exempel dokumenterar eller skriver berättelser om vad som händer i byn. Fler exempel följer.

Exempel Religionskunskap/historia

kyrka

Säg till exempel att man har haft religionskunskap och pratat om kristendomen och gått igenom hur kristendomen genomsyrade vardagslivet under 1800-talet i Sverige. Varför inte låta några i klassen bygga en kyrka i byn och låta de andra i klassen få komma dit och spela upp ett scenario om hur det kunde vara i Sverige förr i tiden när alla gick till kyrkan på söndagen. Varför inte dela upp klassen i fattiga och rika och förklara varför det skulle spela roll och hur de bör agera om de är fattiga respektive rika.

Hela klassen samlas utanför kyrkan och prata om vad som hänt under veckan för att sedan när prästen (kanske spelad av läraren eller någon elev) säger att de ska gå in i kyrkan. När de kommer in i kyrkan sitter de fattiga längst bak och de rika längst fram och prästen kan hålla en kort ceremoni. Det här rollspelande skapar en större förståelse för eleverna om hur det kunde gått till förr i tiden eftersom de själva får uppleva det genom ”byn”.

Exempel Samhällskunskap – Styrelseskick i Byn

Minecraft-klassrumEfter en genomgång med klassen om olika styrelseskick kan ni tillsammans diskutera och prova olika styrelseskick i byn. Vad händer om man bara har en ledare som bestämmer allt (diktatur)? Hur kan man styra byn genom olika demokratimodeller genom att till exempel dela upp klassen i partier eller ska man ha ett möte på byns torg varje vecka där man röstar om olika frågor. Diskutera med klassen vad det finns för för- och nackdelar med de olika styrelseskicken? Det blir ett tydligt sätt för eleverna att reflektera kring de olika styrelseskicken eftersom man applicerar dem på en värld de skapat själva. Det skulle till och med tekniskt sett kunna bli revolution i byn och då kan man diskutera både historiska och nutida revolutioner i ljuset av den egna ”byn”.

Dessa är bara några exempel och jag har ambitionen att skriva ner fler i senare blogginlägg.

Dessa exempel är kopplade till mål för olika stadier i de ”nya” styrdokumenten från 2011.

4 reaktioner på ”En introduktion till tema-arbetet ”Byn” i Minecraft

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s